Regulamin

Obiektu Noclegowego OCELOT
ul.3 Maja 75, Pruszków 05-800

 

§ 1.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu Noclegowego OCELOT i jest integralną częścią umowy, do której dochodzi poprzez zakwaterowanie na terenie obiektu bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt . Dokonując czynności wymienionych w zdaniu powyższym Gość potwierdza iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu Noclegowego OCELOT.
 3. Opiekunem Gościa jest Manager ds. Nieruchomości 512-715-226.

§ 2.

DOBA NOCLEGOWA

 1. Pokój w Obiekcie Noclegowym OCELOT wynajmowany jest na doby.
 2. Doba noclegowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00.
 3. Obiekt Noclegowy OCELOT uwzględnia przedłużenie pobytu jedynie w miarę dostępności wolnych pokoi. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, Gość powinien zgłosić do Managera ds. Nieruchomości do godziny 11.00 w przeddzień wyjazdu.

§ 3.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest pozostawienie wypełnionej i podpisanej karty meldunkowej znajdujące się w wynajmowanym przez Gościa pokoju.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu zaliczka nie będzie zwracana.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby wynajmu, właściciel obiektu nie zwraca opłaty uiszczonej za tę dobę.
 5. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Właściciel obiektu nie wyraża zgody na przebywanie na terenie obiektu osób trzecich.

§ 4.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia , zniszczenia bądź braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy i powinien zawiadomić Managera ds. Nieruchomości o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Na terenie Obiektu Noclegowego OCELOT dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Obiekt noclegowy OCELOT zastrzega sobie prawo do wezwania do zapłaty za wyrządzone szkody. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Cennik szkód i prac dodatkowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Niezależnie od cennika Obiekt Noclegowy OCELOT zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zniszczeń.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 5. Obiekt jest monitorowany wizyjnie. Możliwe jest również wezwanie załogi interwencyjnej.

§ 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU NOCLEGOWEGO

 1. Obiekt Noclegowy OCELOT świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Obiekt Noclegowy OCELOT ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 3. Obiekt Noclegowy OCELOT może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin w tym wyrządzając szkodę w Obiekcie Noclegowym lub Gości albo szkodę innym osobom . Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu Noclegowego OCELOT, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu Noclegowego.

§ 6.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Obiekt Noclegowy OCELOT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy własnych, w tym pieniędzy kosztowności praz innych przedmiotów mających wartość naukową, artystyczną itp. przedmiotów wniesionych przez Gościa.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa.
 3. Gość powinien zawiadomić Właściciela o wystąpieniu każdej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju po jego wyjeździe mogą zostać wysłane na jego koszt pod wskazany przez Gościa adres. W przypadku gdy Gość nie skontaktuje się z Opiekunem Obiektu pozostawiona rzecz będzie przechowywana przez okres 2 tygodni.

§ 7.

CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie Noclegowym OCELOT obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00 -6:00.
 2. W trakcie obwiązywania ciszy Goście powinni przebywać w wynajmowanych przez siebie pokojach.             W przypadku konieczności skorzystania z części wspólnych – Aneks kuchenny – zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku innym Gościom znajdującym się w sąsiadujących pokojach.

§ 8.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie obiektu i w jego pobliżu zabrania się urządzania imprez alkoholowych.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w tym e-papierosów. Zakaz nie obowiązuje w miejscu wyznaczonym na zewnątrz budynku.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 5. Ze względu na zachowanie warunków czystości i higieny Goście proszeni są o zmianę obuwia wewnątrz Obiektu Noclegowego Ocelot.
 6. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny. Obiekt nie gwarantuje wolnych miejsc na udostępnionym parkingu.
 7. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Dziękujemy za współpracę i szanowanie
zasad obowiązujących w naszym
Obiekcie Noclegowym OCELOT

Życzymy Państwu przyjemnego pobytu 🙂

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Lista rzeczy ruchomych w pokoju

Przedmiot Cena
Suszarka 63 zł
Pojemnik na mydło/ kubek 13 zł / 4 zł
Lampka nocna 50 zł
Wieszak 6 zł
Prześcieradło 28 zł
Pościel 66 zł
Ręcznik mały 5 zł
Ręcznik średni 15 zł
Ręcznik duży 30 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU Cennik usunięcia szkód

Szkoda Cena PLN
Zabrudzenie wykładziny 150 zł
Zabrudzenie ściany 150 zł
Zagubienie klucza / karty magnetycznej 50 zł
Wszelkie inne zniszczenia do wyceny